Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

veta
17:56
Mam  w sobie głęboko zakorzeniony lęk przed zmianą. Kiedy już w jakimś miejscu się umoszczę, mam to swoje bajorko, to wyjść z niego naprawdę nie jest mi łatwo.
— Jakub Żulczyk
veta
15:18
Różo, różo, nasz jest świat
Zostaniemy wciąż młode
Noc wiruje wokół nas
Spójrz, uśpiłam już trwogę
Miłość durna, miłość zła
Nie ma władzy nade mną
Włosy me pochwyci wiatr
Dziesięć pięter i ciemność

April 06 2017

veta
20:56
2128 e318
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
veta
19:59
1000 ff64

March 31 2017

veta
08:42
"Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegając procesom myślowym: dzielą się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało."
— Dmitrij Głuchowski
Reposted fromlostinspace lostinspace

March 29 2017

veta
20:00
4699 2e90
Reposted fromdysmutacja dysmutacja

March 28 2017

veta
09:42
Reposted fromFlau Flau

March 27 2017

20:44
4001 ee53 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds
20:43
3608 bfd0 500

March 23 2017

veta
17:06
6531 f85b 500
Reposted fromkreatura kreatura

July 09 2015

veta
20:41
4665 5f1b 500
veta
20:31
4484 2258 500

July 08 2015

veta
19:30
6471 1ddb
Reposted fromtaSowa taSowa

July 05 2015

veta
19:40
„Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach”
Reposted bybjureczko bjureczko

July 03 2015

veta
21:24
Reposted fromfiguerola figuerola
veta
21:21
0496 1184
Reposted fromneza neza

July 01 2015

veta
09:00
3501 eaa0 500

June 13 2015

veta
20:43

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko,
jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.

— M. Halber

June 12 2015

veta
20:35
9677 192b
Reposted fromYuei Yuei

June 10 2015

veta
15:08

"Zakopcie mnie twarzą do ziemi, żeby świat mógł pocałować mnie w dupę."

— William Gibson, "Rozpoznanie wzorca"
Reposted byalaina alaina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl