Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

veta
21:46
Reposted fromFlau Flau
veta
21:45
Nikt nie zobaczy jej łez przez serce płynących i nikt nie usłyszy skargi z warg zaciśniętych głucho.
— Zofia Nałkowska - "Granica"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 17 2017

veta
07:54
Powiem Ci jak Cię kocham,
a kocham Cię tak, jak niebo kocha gwiazdy,
którym daje schronienie na swym wygodnym sklepieniu.
Kocham Cię jak studnia kocha wodę,
bez której byłaby całkowicie bezużyteczna.
Kocham Cię jak róża kocha światło,
dzięki któremu rozkwita najpiękniej jak tylko potrafi.
Kocham Cię jak ogień kocha ciepłe ognisko,
w którym znajduje idealny dom.

Kocham Cię całym sercem,
Kocham Cię całą duszą,
Kocham Cię całym ciałem.
Kocham Cię całą sobą.

Kocham rano, kiedy wstajesz z pierwszym promieniem Słońca,
Kocham w południe, kiedy po prostu zwyczajnie jesz wystygły obiad,
Kocham wieczorami, gdy już idziesz zmęczony do miękkiego łóżka.
Kocham, kiedy odsuwasz drewniane krzesło od stołu,
Kocham, gdy kichasz przez psotne unoszące się zastępy kurzu,
Kocham, kiedy nie wiesz co ubrać, bo pogoda płata figle,
Kocham, gdy głowę masz pełną nadzwyczajnych myśli,
Kocham, kiedy spokojnie odpoczywasz wtulony we mnie.
Kocham, gdy po prostu jesteś blisko.

Kocham melodię Twego ciepłego głosu,
Kocham dotyk Twoich delikatnych na mnie dłoni,
Kocham oczy w, których widzę Twoją dobrą duszę,
Kocham też zapach Twojego ciała, którym upajam się przed snem.
Kocham Twój uśmiech, piękniejszy niż barwy tęczy,
Kocham Twoje pocałunki, słodsze niż krople miodu.
Kocham Ciebie całego, który jesteś mi najprawdziwszą miłością.
Kocham także to, jak bardzo Ty mnie kochasz.
— Edyta Anna Mołocznik
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

August 24 2017

veta
20:32
7068 dc73 500
Reposted from0 0

July 24 2017

veta
18:37
8830 ff56 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

July 17 2017

veta
08:03
7367 2e06 500
Reposted fromhagis hagis

April 28 2017

veta
13:52
9466 ca24 500
Reposted fromLinaa Linaa

April 24 2017

veta
17:56
Mam  w sobie głęboko zakorzeniony lęk przed zmianą. Kiedy już w jakimś miejscu się umoszczę, mam to swoje bajorko, to wyjść z niego naprawdę nie jest mi łatwo.
— Jakub Żulczyk
veta
15:18
Różo, różo, nasz jest świat
Zostaniemy wciąż młode
Noc wiruje wokół nas
Spójrz, uśpiłam już trwogę
Miłość durna, miłość zła
Nie ma władzy nade mną
Włosy me pochwyci wiatr
Dziesięć pięter i ciemność

April 06 2017

veta
20:56
2128 e318
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
veta
19:59
1000 ff64

March 31 2017

veta
08:42
"Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegając procesom myślowym: dzielą się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało."
— Dmitrij Głuchowski
Reposted fromlostinspace lostinspace

March 29 2017

veta
20:00
4699 2e90
Reposted fromdysmutacja dysmutacja

March 28 2017

veta
09:42
Reposted fromFlau Flau

March 27 2017

20:44
4001 ee53 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds
20:43
3608 bfd0 500

March 23 2017

veta
17:06
6531 f85b 500
Reposted fromkreatura kreatura

July 09 2015

veta
20:41
4665 5f1b 500
veta
20:31
4484 2258 500

July 08 2015

veta
19:30
6471 1ddb
Reposted fromtaSowa taSowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl